Publicerad: 2 april 2019

Delta i utvecklingsprojekt för automatisering inom ekonomiskt bistånd

SKL bjuder nu in kommuner till en andra omgång av utvecklingsprojektet för automatisering av handläggningsprocessen i ekonomiskt bistånd.

Projektbeskrivning: Kvalificerade processledartjänster för erfarenhetsspridning och införandeprojekt av digital medarbetare för handläggning av ekonomiskt bistånd (PDF, nytt fönster)

Det förväntade resultatet är att deltagande kommuner ska ta det avgörande steget och automatisera handläggningsprocessen. Under det år som projektet pågår erbjuds olika typer av erfarenhetsstöd samt träffar men även erfarenhetsutbyte mellan kommuner som bedriver samma utvecklingsarbete.

Anmälan senast 15 juni

Anmälan till projektet automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd (nytt fönster)

Vi vill ha in din anmälan om att vara med i detta projekt senast den 15 juni 2019. Projektstart planeras till slutet av augusti 2019. Upp till tre deltagare per kommun kan delta i träffarna på plats (hos SKL i Stockholm), en av dessa deltagare bör kunna delta på samtliga träffar för att skapa kontinuitet i projektet.

För att utvecklingsprojektet ska kunna genomföras krävs anmälan från 12 kommuner, kostnad per deltagande kommun är 140 000 kronor.

För att medverka i projektet krävs:

 • Politiskt förankrat beslut/ inriktningsförklaring gällande digital verksamhetsutveckling, samt att fackliga parter är informerade.
 • En utsedd kontaktperson för projektet
 • Under projektets gång formera beslutad styrgrupp med mandat till ställningstagande
 • Under projektets gång formera en egen intern projektorganisation (inkl. utsedd namngiven projektledare) som möjliggör tvärsektoriellt arbete under genomförandet
 • Under projektets gång formera beslutad referensgrupp med berörda medarbetare och fackliga företrädare.

Kompletterande material underlättar bedömningar

Om fler än 12 kommuner anmäler intresse måste en bedömning göras utifrån olika kommuners förutsättningar för utveckling men även regional spridning. För att underlätta eventuell bedömning vill vi att ni till anmälan bifogar beskrivning eller dokumentation som tagits fram avseende digitalisering av ekonomiskt bistånd (ex behovsbeskrivning, förstudie, strategiska inriktningsbeslut eller annan relevant beskrivning av ert utvecklingsläge).

För frågor om utvecklingsprojektet kontakta Annika Londono, annika.londono@skl.se eller Ulrica Runemar, ulrica.runemar@skl.se

En regelrätt upphandling har skett av projektet, som kommer att genomföras av PWC-konsulterna Cecilia Lejon och Ola Johnsson.

Webbsänd konferens automatisering av ekonomiskt bistånd

Den 7 november 2018 arrangerade SKL en konferens på temat automatisering av ekonomiskt bistånd. Nu finns möjlighet för dig som missade konferensen att köpa sändningen och se den i efterhand, kostnaden är 1 000 kr. Konferensen innehåller både inslag om juridiska frågor, arbetsprocesser, teknikval och upphandling samt tar också upp vad som är viktigt ur ett brukarperspektiv.

Anmälan för att se konferensen i efterhand (nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Ulrica Runemar
  Utredare
 • Annika Londono
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot