Publicerad: 10 december 2018

Bättre rehabilitering för personer som saknar SGI

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Denna grupp uppbär ofta långvarigt ekonomiskt bistånd från kommunen då de inte arbetat i tillräcklig omfattning för att få ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring. Syftet med viljeinriktningen är att säkerställa att denna grupp får möjlighet till rehabilitering.

Genom att uppmärksamma de goda exempel på arbetssätt som bedrivits i Halmstad och Laholm vill berörda parter visa hur förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting kan leda till både förbättrad hälsa och ekonomi hos den enskilde samtidigt som samhällsekonomin stärks.

– Det är här är ett viktigt steg på vägen för att skapa bättre förutsättningar till egen försörjning för den här gruppen, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Webbsändning

Den 22 januari 2018 sände SKL webbseminariet ”Vägen till ett värdigt liv för nollplacerade”. I programmet presenterades effektiva metoder för att arbeta med personer utan sjukpenninggrundande inkomst. I programmet lyftes även goda exempel fram, från bland annat Malmö.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot