Publicerad: 22 februari 2017

Bättre rehabilitering för personer som saknar SGI

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Denna grupp uppbär ofta långvarigt ekonomiskt bistånd från kommunen då de inte arbetat i tillräcklig omfattning för att få ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring. Syftet med viljeinriktningen är att säkerställa att denna grupp får möjlighet till rehabilitering.

Genom att uppmärksamma de goda exempel på arbetssätt som bedrivits i Halmstad och Laholm vill berörda parter visa hur förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting kan leda till både förbättrad hälsa och ekonomi hos den enskilde samtidigt som samhällsekonomin stärks.

– Det är här är ett viktigt steg på vägen för att skapa bättre förutsättningar till egen försörjning för den här gruppen, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Viljeinriktning Samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom (PDF, nytt fönster)

På rätt väg - ett metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Pia Ryberg och Kristina Hildingsson pratar om samverkan kring personer som är sjukskrivna men som saknar sjukpenninggrundande inkomst i filmklippet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot