Publicerad: 4 maj 2018

Bryta långvarigt biståndsmottagande

SKL stöttar kommuner i att bryta långvarigt biståndsmottagande.

Den ursprungliga tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. För många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet, ofta under långa perioder.

Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

SKL ger kommuner stöd i att bryta det långvariga biståndsmottagande genom bland annat följande aktiviteter.

Förslag till nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot