Publicerad: 25 juni 2019

Bryta långvarigt biståndsmottagande

SKL stöttar kommuner i att bryta långvarigt biståndsmottagande.

Den ursprungliga tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. För många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet, ofta under långa perioder.

Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

SKL ger kommuner stöd i att bryta det långvariga biståndsmottagande genom att bland annat ta fram förslag på systemförändringar, initiera och leda utvecklingsprojekt och arrangera konferenser.

Informationsansvarig

  • Christina Björk
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot