Publicerad: 9 april 2018

Arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem, förslag

SKL föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.


 

Fakta

SKL:s förslag i korthet

  • Målgruppen är individer mellan 25-58 år som står långt från arbetsmarknaden och en längre tid har försörjt sig på ekonomiskt bistånd eller andra ersättningar.
  • Förslaget omfattar en kombination av individanpassade insatser som är inriktade på att komma i arbete, utbildning, hälsa och socialt stöd. Insatserna ska kunna utföras av olika aktörer. Det centrala är att insatserna samordnas mellan aktörerna.
  • Staten föreslås vara huvudansvarig för programmet, vilket ska bedrivas under ett år, med möjlighet till förlängning.
  • Individen får en statlig ersättning, vilken kan kompletteras med andra inkomster från exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag som sammantaget täcker deltagarens behov och minimerar behovet av kompletterande ekonomiskt bistånd.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot