Publicerad: 18 oktober 2019

Konferens: fokus ekonomiskt bistånd

SKL:s årliga konferens syftar till att sprida kunskap, bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom området.

Konferensen vänder sig till chefer, socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och handläggare som arbetar med frågor kopplade till ekonomiskt bistånd i kommuner.

Ta del av dokumentation från konferenserna

2019 års konferens

Dokumentation från konferensen Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

2018 års konferens

Dokumentation från konferensen Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

2017 års konferens

Dokumentation från konferensen Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

2015 års konferens

Dokumentation från konferensen Fokus ekonomiskt bistånd - att bryta långvarigt biståndsberoende

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot