Publicerad: 21 oktober 2019

Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd

SKL har inom ramen för utvecklingsprojektet beställt och finansierat en uppdragsutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd.

Innehållet är anpassat för att vara relevant för handläggare som har arbetat minst ett år och vill öka sin kompetens. Utbildningen riktar sig till  de som har en  universitetsutbildning, socionomexamen eller något annat.

– Genom institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet erbjuds kursen nu till alla kommuner, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL. 

Nöjda deltagare

Omdömet från de som har gått kursen har genomgående varit positivt.

”Det var otroligt intressant, tack för en mycket givande kurs!”

Under sommaren 2019 uppdaterades webbutbildningen med en föreläsning om barnrättsperspektiv och barnkonventionen. Ett tema som är mycket aktuellt eftersom barnkonventionen blir svensk lag 2020.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är helt webbaserad och innehåller 24 inspelade föreläsningar med flera av Sveriges främsta experter på sitt respektive område och aktuell forskningslitteratur. Under kursen görs bland annat en genomgång av befintlig forskning om försörjningsstöd, delaktighet och bemötande utifrån ett professionellt perspektiv samt organisationens betydelse för verksamheten.

Eftersom kursen är helt webbaserad har du som student möjlighet att påverka din studietakt så den passar dig och din anställning.

Följande fyra delmoment tas upp i kursen:

  • Det omgivande samhället
  • Möjligheter till delaktighet
  • Professionellt socialt arbete med försörjningsstöd 
  • Effekter och metoder.

Efter godkänd kurs får studenten ett kursintyg (dock ej akademiska poäng).
 
Kursavgiften är 4 500 kronor och den studerande har ett år på sig att avsluta utbildningen.
 
För mer information kontakta kursansvarig Henrik Örnlind, Henrik.Oernlind@lnu.se. Det finns också mer information på Linnéuniversitetets webbplats.

Webbaserad fördjupningskurs inom ekonomiskt bistånd, Linnéuniversitetet

Informationsansvarig

  • Christina Björk
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot