Publicerad: 29 november 2018

Utvecklingsprojekt: ekonomiskt bistånd

SKL har startat ett arbete för att bryta långvarigt biståndsmottagande, öka brukarmedverkan, utveckla verksamheten och skapa ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.

– Nu är det dags att bryta långvarigt bistånd och rusta verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd inför kommande utmaningar inom välfärden, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Tillsammans med 27 kommuner, Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), universitet och aktuella aktörer driver SKL ett treårigt utvecklingsprojekt under perioden 2018-2021. 

De 27 kommuner som deltar i utvecklingsprojektet

Nya arbetsmetoder och verktyg

Projektets syfte är att utveckla nya arbetsmetoder och verktyg för att skapa en effektiv verksamhet som bättre möter biståndsmottagarens behov och samtidigt underlättar rekrytering och förmåga att behålla befintligt personal. Projektet omfattar bland annat erfarenhetsutbyte, aktuell forskning, kompetensutveckling, ledarskapsutbildning, utvärdering av bedömningsinstrument och studie av förutsättningar för brukarmedverkan.

Projektplan (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1: Projektplan utvärdering av bedömningsinstrument (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2: Projektplan utvärdering av brukarmedverkan (PDF, nytt fönster)

Webbutbildning

Inom ramen för ett utvecklingsprojektet har SKL beställt och finansierat en webbaserad uppdragsutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd. Innehållet är anpassat för att vara relevant för handläggare som har arbetat minst ett år och vill öka sin kompetens. Utbildningen riktar sig till dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.

Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Björk
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot