Publicerad: 9 april 2018

Rekommendationer budget- och skuldrådgivning

Konsumentverkets rekommendationer ska fungera som vägledning vid budget- och skuldrådgivning. Rekommendationerna ska bidra till utveckling och uppföljning av verksamheten.

Konsumentverket har i samråd med berörda aktörer, bl.a. SKL, tagit fram rekommendationer när det gäller budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna färdigställdes den 22 december 2016.

Konsumentverkets arbete har resulterat i sex rekommendationer:

  • Verksamhetens innehåll
  • Utbildning och kompetens
  • Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens
  • Kapacitet och uppföljning
  • Tillgänglighet
  • Stöd utan oskäligt dröjsmål.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot