Publicerad: 17 januari 2018

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Försäkringskassan ser över ökade väntetider vid frågor om SSBTEK

För att en handläggare hos socialnämnden ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om ekonomiskt bistånd till en behövande behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare. Denna informationsinsamling är tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga utbetalningar. För att göra arbetet effektivare finns en nationell elektronisk tjänst som stödjer arbetet.

I dag är det drygt 220 kommuner som använder tjänsten, och den är mycket uppskattad av handläggare. Den ideella föreningen KommITS gav utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt 2016 till SSBTEK.

SKL:s tjänst vann utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt

Samlad information

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem elektroniskt få utlämnat information från:

 • Arbetslöshetskassornas samorganisation
 • Arbetsförmedlingen
 • CSN
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket.

Tjänsten underlättar handläggningen av ekonomiskt bistånd och möjliggör en enklare och säkrare hämtning av uppgifter.

Tjänsten har utvecklats i samverkan mellan

 • SKL
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)
 • E-delegationen
 • Referenskommuner.

I projektet har även Sambruk funnits med som referens.

Överenskommelse samverkan

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot