Publicerad: 24 mars 2016

Finansiering av SSBTEK

Finansieringsmodellen är upplagt på det vis att för år 2015 respektive 2016 är taxan en (1) krona per kommuninvånare och år. 

Bild på finanseringsmodell

Finansieringsmodellen ser i korthet ut så här:

  1. Verksamhetssystemets koppling till SSBTEK bekostas av respektive kommun.
  2. Kommunerna ersätter SKL för drift och förvaltning av tjänsten. SKL ersätter i sin tur Försäkringskassan för driftskostnaderna.
  3. Myndigheternas tjänster som lämnar information till SSBTEK bekostas av respektive myndighet.

För år 2015 respektive 2016 är taxan en (1) krona per kommuninvånare och år. Eventuell justering därefter kommuniceras i god tid. En del av ersättningen kommer att avsättas för utveckling av tjänsten, cirka 20-25 procent avsätts årligen för utveckling, beroende på hur anslutningstakten ser ut.

Kostnader

Respektive kommun har en affärsöverenskommelse med sin leverantör som kan innebära både engångskostnader och årliga kostnader för tjänsten SSBTEK.

SKL rekommenderar tjänsten Sambruks Multifråga för mindre kommuner som ett mer kostandseffektivt alternativ. För att ansluta till tjänsten utgår en årlig ersättning baserat på invånarantal.

Sambruks Multifråga

Kommunen ersätter årligen SKL för utveckling, drift och förvaltning av tjänsten. Enligt SKL:s styrelsebeslut den 24 april 2015 ska ersättningen vara kommuninvånarbaserad.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot