Publicerad: 19 december 2017

Vägledning, kom igång med tjänsten SSBTEK

Sedan den 18 maj 2014 står tjänsten SSBTEK klar att användas av landets alla kommuner. Här har vi samlat information och material som ska underlätta anslutningen till tjänsten.

Kom igång med tjänsten

Det finns några saker som det är viktigt att tänka på i samband med anslutningen till tjänsten:

1. Stäm av

Stäm av hur kommunens avtal ser ut med den tjänsteleverantör som tillhandahåller verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd. Stäm exempelvis av när det görs uppgraderingar/nya releaser och vilka kostnader som kan uppkomma i samband med anslutning till SSBTEK. Ett alternativ är att använda Sambruks Multifråga som är en webbtjänst som hämtar informationen från SSBTEK och visar den för handläggaren.

Sambruks Multifråga (PDF, nytt fönster)

Sambruks webbplats

2. Fatta beslut

Fatta beslut i Kommunfullmäktige eller den nämnd dit frågan är delegerad att ge SKL i uppdrag att förvalta SSBTEK enligt de principer om finansiering och överenskommelse om myndighetssamverkan som slutits mellan de uppgiftslämnande parterna och SKL som företrädare för kommunerna.

Kommunens beslut för SSBTEK (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse samverkan, dokument

3. Teckna avtal

Ta del av Allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information som finns på Försäkringskassans hemsida.

Allmänna villkor och mer information

Teckna anslutningsavtal med Försäkringskassan för SSBTEK.

Anslutningsavtalet hos Försäkringskassan (Infoportalen)

4. För dialog

För dialog med kommunens tjänsteleverantör om hur verksamheten praktiskt får tillgång till tjänsten och den information som finns i den.

5. Ställ krav

Ställ krav på vilken information tjänsteleverantören ska presentera i verksamhetssystemet och på vilket sätt informationen presenteras.

Stödmaterial

Beskrivning av information som finns tillgänglig genom SSBTEK

SSBTEK kan förmedla mer information än vad som behövs för att handlägga ärenden inom ekonomiskt bistånd.  För att underlätta för kommunerna att göra sin kravställning gentemot tjänsteleverantörerna, har vi sammanställt den information som behövs för handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Sammanställning och beskrivning av den information som finns tillgänglig genom SSBTEK(PDF, nytt fönster)

Information till leverantörer

Detta dokument beskriver kortfattat de krav som handläggare av ekonomiskt bistånd har ställt på användargränssnittet för att det ska vara lättanvänt för dem. Dessa krav kan tjänsteleverantörerna utgå från när de bygger användargränssnittet

Generella krav på användargränssnittet för visning av information från SSBTEK(PDF, nytt fönster)

Leverantörer som deltagit i projektet

  • CGI
  • Ilab
  • Pulsen - Magna Cura, Combine
  • Sambruk
  • Tieto

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot