Publicerad: 28 september 2018

Fakta och statistik, ekonomiskt bistånd

Statistik kring ekonomiskt bistånd är viktig som underlag för analyser och jämförelser. Statistiken finns i några olika databaser.

Nyckeltal för kommuner och landsting

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa verksamheten från år till år. Här finns Sveriges bredaste utbud av nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och landstingens verksamheter. Här finns bland annat uppgifter om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Statistik inom socialtjänstens olika verksamhetsområden

Sammanställd statistik om socialtjänstens olika verksamhetsområden samt siffror som visar hur nöjda kunderna är.

Fakta om socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsens officiella statistik

Socialstyrelsen är ansvarig för publicering av den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd. På Socialstyrelsens hemsida finns uppgifter om antal biståndshushåll, biståndsmottagare, utbetalda belopp och orsaker till att personer inte kan försörja sig och sin familj (försörjningshinder). Här finns även öppna jämförelser.

Socialstyrelsens statistik över ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Statistik över barn och ungas levnadsförhållanden

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. BO har samlad statistik om barns och ungas levnadsförhållanden i Sverige. Deras indikatorer visar barns och ungas ekonomiska standard och boende, exempelvis andel barn i familjer med långvarigt bistånd.

Barnombudsmannen statistik

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot