Publicerad: 21 juni 2017

Försämrad statistik över ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen planerar att försämra den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd.

Dels har Socialstyrelsen beslutat att flytta fram publiceringen av den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd från juni till hösten 2017. Utöver det planerar man att upphöra med statistikredovisningen  av ekonomiskt bistånd per flyktinghushåll.

SKL har i en skrivelse till Socialdepartementet och Finansdepartementet uttryckt sin oro över utvecklingen av statistiken om ekonomiskt bistånd och anser att det är oacceptabelt att den officiella statistiken för 2016 inte publiceras enligt plan i juni 2017. 
 
– Vi arbetar kontinuerligt med att stödja våra medlemmar i arbetet med att minska långvarigt biståndsberoende. Aktuell statistik där man kan följa utvecklingen över antal biståndstagare, hushållstyper och kostnadsutveckling är en nödvändighet i det arbetat, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

SKL:s skrivelse till Socialdepartementet och Finansdepartementet (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot