Publicerad: 10 november 2016

Förslag om avskaffande av fritidspengen

SKL tillstyrker att bestämmelserna om den så kallade fritidspengen i socialtjänstlagen avskaffas från och med den 1 januari 2016. Regeringen avser att i budgetpropositionen för år 2016 lägga ett sådant förslag.

Istället för fritidpengen, som infördes 1 juli 2014, kommer en generell förstärkning av det ekonomiska biståndet i riksnormen för barn och unga att göras.

SKL:s yttrande - Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot