Publicerad: 10 november 2016

Förstudie med fokus på framtidens välfärd

Under våren 2016 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedrivit förstudien Framtidens välfärd - Fler vägar in, som är finansierad med medel från Europeiska socialfonden (ESF).

Syftet är att hitta nya vägar för att motverka utanförskap och främja kompetensförsörjningen i välfärdens organisationer. I förstudien finns tre delar:

  • Finansiell samordning
  • Hållbart arbetsliv - socialsekreterarrollen i utveckling (ekonomiskt bistånd)
  • Breddad rekrytering.

Delprojekten kan ses som delar av en sammanhängande helhet vilken ska stödja och rusta såväl enskilda individer som arbetsplatser så att de klarar den framtida kompetensförsörjningen inom svensk välfärd. Förstudierna är tänka att ligga till grund för kommande genomförandeprojekt.

– Utlysningstexter för eventuella genomförandeprojekt kommer förhoppningsvis under hösten, berättar Carina Cannertoft, projektledare på SKL. Blir det en fortsättning kommer projekten att involvera flera samverkande parter, framför allt några kommuner och samordningsförbund.

Förstudien om finansiell samordning (PDF, nytt fönster)

Ekonomiskt bistånd - En förstudie inför ett utvecklingsarbete (PDF, öppnas i nytt fönster)

En översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonmiskt bistånd (PDF, öppnas i nytt fönster)

En forskningsöversikt om arbetssituationen och påverkansfaktorer som gör att man stannar kvar i yrket som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd (PDF, öppnas i nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot