Publicerad: 10 november 2016

Gemensam viljeinriktning kring rehabilitering för personer som saknar SGI

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

– Det är här är ett viktigt steg på vägen för att skapa bättre förutsättningar till egen försörjning för den här gruppen, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot