Publicerad: 23 oktober 2017

Låg kännedom om arbetssätt som ger bättre rehabilitering

Sedan våren 2016 finns det en gemensamt undertecknad viljeinriktning mellan SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I viljeinriktningen rekommenderas ett arbetssätt som förbättrar möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI. En nyligen genomförd enkät till landets IFO-chefer visar att både viljeinriktningen i sig är relativt okänd i landets kommuner och att antalet kommuner som idag har ett samarbete med Försäkringskassan kring denna målgrupp är låg.

– Det behövs större kunskap om de positiva effekterna, främst för den enskilde men också för inblandade aktörer, av det här arbetssättet, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Fortsatt informationsspridning

– Vi kommer att arbeta vidare med att stötta kommunerna i detta. Dels genom att sprida kunskap om arbetssättet och vinsterna av att samarbeta kring målgruppen. Men också genom att säkerställa att samarbetet mellan oss inblandade aktörer centralt fortskrider och utvecklas.

Enkätsvaren visar vidare att det pågår samverkan mellan kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring målgruppen i samordningsförbundens regi.

– Denna roll för samordningsförbunden kan stärkas och utgöra ytterligare ett stöd för fortsatt arbete på lokal och regional nivå, säger Leif Klingensjö.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot