Publicerad: 9 mars 2018

Lätt att få kontakt med socialsekreterare

Den senaste brukarundersökningen visar att brukarna tycker att det är lätt att få kontakt med socialsekreterare via telefon, e-post eller sms.

För fjärde året i rad har den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg genomförts. Totalt har över 10 000 individer från 87 kommuner svarat. I brukarundersökningen mäts följande fem kvalitetsområden:

  • information
  • delaktighet
  • bemötande
  • förändring
  • tillgänglighet.

Deltagandet i undersökningen var störst inom ekonomiskt bistånd med drygt 5 000 svaranden.
En sammanställning av brukarnas svar gällande ekonomiskt bistånd visar att 85 procent av brukarna tycker att det är lätt/mycket lätt att få kontakt med socialsekreteraren via telefon, sms eller e-post.

82 procent anser att socialsekreteraren frågar efter brukarens synpunkter om hur situationen kan förändras, och 67 procent av brukarna tycker att de har kunnat påverka vilken typ av hjälp som socialtjänsten gett. 

Högt deltagande i Västerås

I Västerås kommun har man en hög svarsfrekvens med cirka 700 besvarade brukarenkäter och en hög andel med positiv helhetssyn. Hur har detta blivit möjligt? Så här berättar enhetschef Maria Rönnlund:

– Egentligen har vi inte gjort så mycket för att få ett högt deltagande. Vi är ett socialkontor som bygger vår verksamhet på att träffa människor, så det har varit naturligt att lämna ut enkäterna till personer vi mött. Socialt arbete är ett centralt begrepp hos oss. Vi har fantastiska medarbetare som arbetar lösningsfokuserat så vi får med oss människor på ett helt annat sätt än tidigare. Vi pratar ”med” klienterna, inte ”till”.

– När vi förklarar vikten av att det svarar på en enkät så att vi kan bli bättre, så ställer majoriteten av klienterna upp. Undersökningsresultatet visar att vi är på väg i rätt riktning, vilket är glädjande, säger Maria Rönnlund.

– Glädjande resultat från Västerås, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL. Det finns en stor och viktig potential i att ta till vara klienternas upplevelser och synpunkter i utvecklingen av verksamheten inom det ekonomiska biståndet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot