Publicerad: 10 november 2016

Öppna jämförelser: ekonomiskt bistånd 2016 visar på korta väntetider i socialtjänsten

Nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen.

För sjätte året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelserna och de tas fram i samverkan med SKL.

Resultaten bygger på en enkätundersökning som besvarades av kommunerna i februari-mars i år. Årets rapport visar att väntetiden är kort på många socialkontor.

  • Nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen.
  • Åtta av tio kommuner har en social jourverksamhet, där brukare omedelbart kommer i kontakt med socionomutbildad personal, efter kontorstid året runt.

- Mycket glädjande siffror när det gäller tillgänglighet, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Men undersökningen synliggör också utvecklingsområden. Till exempel är det få kommuner, bara 21 procent, som följer upp bidragstagarna på gruppnivå, vilket är ett viktigt när det gäller att utveckla arbetet med att förebygga och bryta biståndsberoendet.

Öppna jämförelser: ekonomiskt bistånd 2016, Socialsstyrelsen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot