Publicerad: 10 november 2016

Överskuldsättning i kreditsamhället

Sveriges Kommuner och Landsting har beretts tillfälle att till Justitiedepartementet lämna synpunkter på betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället.

De övergripande synpunkterna är:
  • SKL ser sammanfattningsvis positivt på den åtgärdsstrategi som presenteras i utredningen.
  • SKL avvisar förslaget om ett förändrat ansvar för finansieringen av den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Ansvar och resurser för verksamheten måste följas åt.
  • förslaget om skatteväxling är inte tillräckligt utrett
  • utredningen har lyft flera viktiga frågeställningar rörande budget- och skuldrådgivningen och SKL ställer sig positiva till att ett närmare utrednings- och utvecklingsarbete sker
  • SKL delar utredningens bedömning att de förslag som riktar sig till barn och ungdomar är av särskild vikt.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot