Publicerad: 21 december 2016

SKL positivt till förslag om förändringar i föräldraförsäkringen

SKL är i huvudsak positivt till de förslag till förändringar i föräldraförsäkringen som utredningen ”Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn” (SOU 2016:73) föreslår.

Nuvarande föräldraförsäkring leder till en överkompensation av föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn och riskerar att fördröja dessa individers etablering på den svenska arbetsmarknaden.

– Men förslaget riskerar samtidigt att resultera i övervältringseffekter på kommunerna  gällande ekonomiskt bistånd och ökat tryck på barnomsorg. Det är därför viktigt att följa upp effekterna och att kommunerna kompenseras för ökade kostnader, säger Leif Klingensjö, sektionschef på arbetsmarknadssektionen, SKL.

Remissvar från SKL
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot