Publicerad: 30 augusti 2017

SKL vill utveckla arbetet med ekonomiskt bistånd

SKL har i en skrivelse till Socialdepartementet ansökt om ekonomiskt stöd för att för att påbörja ett utvecklingsarbete kring att bryta långvarigt biståndsberoende och utveckla verksamhetsområdet ekonomisk bistånd.

Långvarigt biståndsberoende innebär stora kostnader för samhället på flera plan. Men är framförallt svårt för enskilda individer, framförallt barn och unga. Att långvarigt leva på ekonomiskt bistånd ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Studier visar också att långa perioder av ekonomiskt bistånd i sig är ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Kommunernas kostnader för de som avslutat etableringsinsatsen utan arbete har ökat markant och förväntas stiga än mer. Det är angeläget att öka kunskapen om hur både den gruppen, och andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, bäst kan stöttas till att komma i egen försörjning, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Bryta långvarigt biståndsberoende i fokus

Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är hur socialtjänsten kan förbättra sin verksamhet för att bryta långvarigt biståndsberoende. Avsikten är att utforma arbetsmetoder utifrån ett brukarperspektiv, forskning och evidensbaserad praktik samt anpassa arbetet efter lokala förutsättningar. En ytterligare målsättning är att främja framtida kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet. SKL har en pågående dialog med intresserade kommuner kring utformning och innehåll.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot