Publicerad: 10 november 2016

Vem tigger på våra gator och vad gör vi?

Situationen med de människor som tigger på gator och torg i Sverige är högaktuell och väcker många frågor. Kommuner och flera idéburna organisationer arbetar tillsammans och på olika håll för att stödja målgruppen.

För att belysa problematiken anordnade SKL och Linköpings kommun en konferens den 4:e februari om utsatta EU-medborgare.

Konferensens syfte var att problematisera och diskutera möjliga konkreta lösningar, både i dessa människors hemländer och i Sverige. Situationen i hemländerna, orsaker till att komma till Sverige och vad de möter när de kommer hit belystes, liksom aktuell juridik.

Dokumentation från konferensen

Konferensdokumentation: Vem tigger på våra gator och vad gör vi?
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot