Publicerad: 5 oktober 2018

Riksnormen

Riksnormen bestäms varje år av regeringen. Den ligger till grund för nivån på det ekonomiska biståndet.

Beloppen för de olika posterna som ingår i riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar som utförs av Konsumentverket. Riksnormen för försörjningsstöd finns på Socialstyrelsen hemsida.

Riksnormen för försörjningsstöd, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot