Publicerad: 13 mars 2018

Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam

Lagen gör det möjligt för kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar hur samarbetet och samverkan ska utformas och bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, Finsam, trädde i kraft 2004.

Nationella rådet för finansiell samordning

2008 bildade SKL, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialstyrelsen Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

SKL:s representanter i rådet och arbetsgrupp är Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Stina Björk, utredare på arbetsmarknadssektionen, samt Mikael Malm, samordnare på avdelningen för vård och omsorg.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot