Publicerad: 2 april 2019

Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam

Lagen gör det möjligt för kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar hur samarbetet och samverkan ska utformas och bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, Finsam, trädde i kraft 2004.

Nationella rådet för finansiell samordning

2008 bildade SKL, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialstyrelsen Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

SKL:s representanter i rådet och arbetsgrupp är Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Ulrica Runemar, utredare på arbetsmarknadssektionen, samt Ulrika Vestin, samordnare på avdelningen för vård och omsorg.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot