Publicerad: 24 april 2018

Nytta med SSBTEK

Tjänsten bidrar till effektiv och rättssäker informationsförsörjning, ärendehantering med hög informationssäkerhet, frigjord tid för handläggarna på både kommuner och myndigheter. Dessutom ökar skyddet av klienternas integritet.

Mer tid till rågivning och stöd

Tjänsten ger handläggarna mer tid till rådgivning och stöd, vilket i sin tur medför att klienterna får fler räkningar betalda i tid, har kortare tid till egen försörjning och får färre återkrav.

Klienternas integritetskydd förbättras

Skyddet av klienternas integritet ökar, eftersom känsliga uppgifter nu hanteras i en elektroniskt skyddad miljö till skillnad från tidigare, då kommunernas handläggare var hänvisade till telefon, fax och papper.

Effektivare stöd från SKL till medlemmar

Även kompetens kring juridik och informationssäkerhet kan samlas på nationell nivå, i stället för att varje kommun gör sina tolkningar. En effektiv dialog mellan medlemmar och SKL innebär också att intressebevakningen gentemot staten och mot enskilda statliga myndigheter kan stärkas.

Möjlighet ställa större krav på leverantörer

Ytterligare en effekt av gemensamma lösningar som denna innebär att allt större krav kan ställas på leverantörer av kommunala verksamhetssystem, både vad gäller affärsmodeller och krav på att systemen ska vara öppna för informationsutbyte.

Lägre belastning på Kundservice

Det är även en lägre belastning på kundservice hos informationslämnande myndigheter, vilket kan ge lägre kostnader för samhället.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot