Publicerad: 16 april 2019

Social omsorg

SKL arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.

God man i samtal med ung man.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

God man i samtal med ung man.

Information som rör ersättningar, arvode och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta.

Frågor och svar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och hur den påverkar socialtjänsten.

Ungdomar står i grupp.

Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas.

Fakta

Aktuellt

Kurser och konferenser

SKL:s socialtjänstblogg

Nyhetsbrev

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot