Publicerad: 12 juni 2018

Social omsorg

SKL arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.

God man i samtal med ung man.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

God man i samtal med ung man.

I ett familjehem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

God man i samtal med ung man.

Sverige behöver en gemensam strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.

Ungdomar står i grupp.

Som stöd till kommunerna har SKL tagit fram en rekommendation som ska stärka kvaliteten på boende för äldre.

Fakta

Aktuellt

Kurser och konferenser

SKL:s socialtjänstblogg

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot