Publicerad: 1 februari 2017

Fråga och svar

På vilket sätt kan antagande av rekommendationen öka kvaliteten på särskilt boende?

  • Att skaffa sig kunskap om hur det fungerar på natten i din kommun ger grund för utvecklingsarbete.
  • Att veta att personalens stöd och omsorg utgår från varje individs behov, är en del av arbetssätt som leder till god kvalitet.
  • Genom att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt skaps förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot