Publicerad: 1 februari 2017

Fråga och svar

Varför är bara nattperspektivet i fokus?

Rekommendationen har valt att fokusera på natten, eftersom det är den del av dygnet som är mer sårbar vad avser bemanningstäthet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot