Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Varför är bara nattperspektivet i fokus?

Rekommendationen har valt att fokusera på natten, eftersom det är den del av dygnet som är mer sårbar vad avser bemanningstäthet.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot