Publicerad: 1 februari 2017

Fråga och svar

Varför har SKL tagit fram en rekommendation och varför ska kommunerna följa den?

  • Det finns brister i tillsynen nattetid på särskilt boende som uppmärksammats av IVO. SKL har tagit på sig ett uppdrag att stödja kommunerna i ett kvalitetsarbete. Det bygger på att se varje person som en individ och bygga flexibla lösningar
  • Att anta rekommendationen är att göra avstamp för ett utvecklingsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot