Publicerad: 12 maj 2017

Stöd för arbete med rekommendationen

Här samlas material som kan vara till hjälp för att arbeta med rekommendationen, till exempel checklistor, presentationer och goda exempel från kommuner.

Framgångsfaktorer

Checklista över vad som behöver göras för att följa rekommendationen (PDF, nytt fönster)

Varför en rekommendation?

Åsa Furén Thulin, chef för sektionen för socialtjänst på avdelningen för vård och omsorg på SKL, berättar om varför SKL tagit fram en rekommendation

Film: Sätt ljus på natten - Åsa Furén Thulin

Agneta Ivåker, SKL, projektledare, berättar om innehållet i rekommendationen och hur man ska arbeta med den

Film: Sätt ljus på natten - Agneta Ivåker

Presentationer av rekommendationen

Presentationer som beskriver rekommendationen och hur man kan arbeta med den.

IBIC. Att arbeta med Individens behov i centrum (PDF, nytt fönster)

Vad innebär rekommendationen? (PPT, nytt fönster)

Sätt ljus på natten - Bildspel om varför en rekommendation behövs (PPT, nytt fönster)

Rekommendationen i praktiken

Äldreboenden som som applicerat rekommendationen på sin verksamhet.

Umeå - personcentrerat arbetssätt (PDF, nytt fönster)

Solna - Kvalitetssäkring av nattillsyn på vård-och omsorgsboende (PDF, nytt fönster)

Exempel från kommuner

Exempel på hur kommuner runt om i Sverige arbetar med kvalitetsutveckling inom äldreboenden.

Eskilstuna chefsstöd (PDF, nytt fönster)
Chefsstöd dygnet runt på äldreboende i Eskilstuna gör succé.

Umeå - På väg (PDF, nytt fönster)
Ett långsiktigt utvecklingsarbete där samtliga medarbetare i alla vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun oavsett profession och arbetsuppgift är involverade.

Västeråsmodellen (PDF, nytt fönster)
Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Skellefteå - Leva livet bäst möjligt (PDF, nytt fönster)
Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun.

Östersund - behovsschema (PDF, nytt fönster)
Äldreboende i Östersund berättar om hur personalbehovet styrs utifrån den enskildes behov. Metoden ger även större flexibilitet när det gäller personalens ledighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot