Publicerad: 23 januari 2018

Stöd för arbete med rekommendationen om ökad kvalitet i särskilt äldreboende

Här samlas material som kan vara till hjälp för att arbeta med rekommendationen, till exempel checklistor, presentationer och goda exempel från kommuner.

Framgångsfaktorer

För att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framför allt nattetid, finns följande framgångsfaktorer.

  • Individens fokus
  • Väl utvecklad välfärdsteknik
  • Personalens arbetssätt och tekniker
  • Ledning och styrning

Checklista över framgångsfaktorer (PDF, nytt fönster)

Presentationer av rekommendationen

Presentationer som beskriver rekommendationen och hur man kan arbeta med den.

IBIC. Att arbeta med Individens behov i centrum (PDF, nytt fönster)

Vad innebär rekommendationen? (PPT, nytt fönster)

Sätt ljus på natten - Bildspel om varför en rekommendation behövs (PPT, nytt fönster)

Effektivisera med välfärdsteknologi –  räkna här

Räkna ut med hjälp av Välfärdsteknologisnurran hur mycket du kan effektivisera i äldreomsorgen genom att investera i välfärdsteknologi. Välfärdsteknologisnurran är ett verktyg som ger en indikation på vilka investeringskostnader och effektiviseringar som kan förväntas vid implementering av två digitala tjänster inom hemtjänsten, ett och fem år efter implementeringen.

Välfärdsteknologisnurran

Varför en rekommendation?

Åsa Furén Thulin, chef för sektionen för socialtjänst på avdelningen för vård och omsorg på SKL, berättar om varför SKL tagit fram en rekommendation

Film: Sätt ljus på natten - Åsa Furén Thulin

Agneta Ivåker, SKL, projektledare, berättar om innehållet i rekommendationen och hur man ska arbeta med den.

Film: Sätt ljus på natten - Agneta Ivåker

Rekommendationen i praktiken

Exempel på äldreboenden som applicerat rekommendationen på sin verksamhet.

Umeå - personcentrerat arbetssätt (PDF, nytt fönster)

Solna - Kvalitetssäkring av nattillsyn på vård-och omsorgsboende (PDF, nytt fönster)

Att arbeta med rekommendationen

Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef Östersunds kommun och ordförande Föreningen Sveriges socialchefer om jobbat med att anta rekommendationen.

Film: Intervju med Lars Liljedahl om rekommendationen

Jonne Norlin, Ordförande för nämnden för bistånd, arbetsmarknad och social service, Kramfors kommun om rekommendationen.

Film: Intervju med Jonne Norlin om kommunens satsning på välfärdsteknik

PM/beslut om att anta rekommendationen

Mallen innehåller en färdigformulerad text om beslut att anta SKL:s rekommendation. Den kan till exempel användas som underlag för beslut i nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige.

Mall för PM/beslut om att anta rekommendationen (word, öppnas i nytt fönster)

Exempel från kommuner

Exempel på hur kommuner runt om i Sverige arbetar med kvalitetsutveckling inom äldreboenden.

Film: välfärdsteknologi
Digital teknik i hemtjänsten i Västernorrland.

Eskilstuna chefsstöd (PDF, nytt fönster)
Chefsstöd dygnet runt på äldreboende i Eskilstuna gör succé.

Umeå - På väg (PDF, nytt fönster)
Ett långsiktigt utvecklingsarbete där samtliga medarbetare i alla vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun oavsett profession och arbetsuppgift är involverade.

Västeråsmodellen (PDF, nytt fönster)
Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Skellefteå - Leva livet bäst möjligt (PDF, nytt fönster)
Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun.

Östersund - behovsschema (PDF, nytt fönster)
Äldreboende i Östersund berättar om hur personalbehovet styrs utifrån den enskildes behov. Metoden ger även större flexibilitet när det gäller personalens ledighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot