Publicerad: 8 juni 2017

Vård- och omsorgsnytt

Webbsändningar varje månad om SKL:s arbete inom äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

SKL:s webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor. Sändningarna vänder sig till personer verksamma på alla nivåer inom äldreomsorgen samt funktionshindersområdet och kan ses antingen direkt eller via länk efteråt.

Planerade sändningar hösten 2017

23 augusti 15.00 - 16.00

Tidigare sändningar

19 maj
Annika Wallenskog, Chefsekonom SKL om det ekonomiska läget i kommunerna, Greger Bengtsson samordnare SKL, Helena Henningson handläggare SKL om yttrandet om förenklad biståndsbedömning samt remisskonferens på nätet, Jesper Karlsson, Myndighetschef Norra Dalarnas myndighetsservice om att bedriva verksamhet utan bemanningsföretag, Kjell Thuné, handläggare SKL om VItalis,

20 april
Den nya utredningen om kvalitet i äldreomsorgen. Fredrik Hjulström berättar om direktiv för översyn av socialtjänstlagen. Helena Henningsson om Öppna Jämförelser. Caroline Olsson om arbetsmiljöfrågor.

Power point från sändningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

6 mars 2017
Medverkar den 6 mars gör Agneta Ivåker om aktuellt från projektet "sätt ljus på natten". Paulina Terävä från Solna kommun om deras kvalitetsarbete. Maria Gill från SKL om digitalisering, Gunnar Sundqvist utredare på SKL om hur Arbetsmiljöverket arbetar och om deras kommande inspektioner, Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen om lägesrapporten 2017 samt Helena Henningsson och Maj Rom från SKL.

6 februari 2017 
Premiärsändning där Agneta Ivåker, Greger Bengtsson, Agneta Furén-Thulin, Maj Rom och Helena Henningson medverkade. Information bland annat om om Trygg och säker utskrivning, arbetet med rekommendationerna för ökad kvalitet i särskilt boende för äldre samt den nationella kvalitetsplanen.

Vill du vara med?

Anmäl dig gärna till karin.falck@skl.se så får du fortlöpande information om sändningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot