Publicerad: 25 april 2018

Webbsändningar om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Filmerna vänder sig till personer verksamma på alla nivåer inom äldreomsorgen samt funktionshindersområdet och kan ses antingen direkt eller via länk efteråt.

Alla sändningar kan ses på SKL Play

Kommande sändningar 2018

  • 22 augusti klockan 16.00–17.00

För detaljer om hur du kopplar upp dig samt anmälan, kontakta karin.falck@skl.se

Vård- och omsorgsnytt 18 maj 2017

Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, om det ekonomiska läget i kommunerna. Greger Bengtsson, samordnare SKL och Helena Henningson, handläggare SKL, om yttrandet om förenklad biståndsbedömning samt remisskonferens på nätet. Jesper Karlsson, myndighetschef Norra Dalarnas myndighetsservice, om att bedriva verksamhet utan bemanningsföretag. Kjell Thuné, handläggare SKL, om Vitalis.

Vård- och omsorgsnytt 20 april 2017

Den nya utredningen om kvalitet i äldreomsorgen. Fredrik Hjulström berättar om direktiv för översyn av socialtjänstlagen. Helena Henningsson om Öppna Jämförelser. Caroline Olsson om arbetsmiljöfrågor.

Powerpoint från sändningen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Äldrenytt 6 mars 2017

Agneta Ivåker om aktuellt från projektet "sätt ljus på natten". Paulina Terävä från Solna kommun om deras kvalitetsarbete. Maria Gill från SKL om digitalisering. Gunnar Sundqvist, utredare på SKL, om hur Arbetsmiljöverket arbetar och om deras kommande inspektioner. Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen, om lägesrapporten 2017. Helena Henningsson och Maj Rom från SKL.

Äldrenytt 6 februari 2017

Premiärsändning där Agneta Ivåker, Greger Bengtsson, Agneta Furén-Thulin, Maj Rom och Helena Henningson medverkade. Information bland annat om Trygg och säker utskrivning, arbetet med rekommendationerna för ökad kvalitet i särskilt boende för äldre samt den nationella kvalitetsplanen.

Vill du vara med?

Anmäl dig till karin.falck@skl.se så får du fortlöpande information om sändningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot