Publicerad: 10 oktober 2017

Webbsändningar om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Webbsändningar varje månad om SKL:s arbete inom äldre- och funktionsnedsättningsfrågor.

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor. Filmerna vänder sig till personer verksamma på alla nivåer inom äldreomsorgen samt funktionshindersområdet och kan ses antingen direkt eller via länk efteråt.

Planerade sändningar hösten 2017

4 oktober, klockan 15.00–16.00

28 november, klockan 15.00–16.00

Tidigare sändningar

Vård- och omsorgsnytt

Vård- och omsorgsnytt, 9 maj 2017

Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, om det ekonomiska läget i kommunerna. Greger Bengtsson, samordnare SKL och Helena Henningson, handläggare SKL, om yttrandet om förenklad biståndsbedömning samt remisskonferens på nätet. Jesper Karlsson, myndighetschef Norra Dalarnas myndighetsservice, om att bedriva verksamhet utan bemanningsföretag. Kjell Thuné, handläggare SKL, om VItalis.

Vård- och omsorgsnytt 20 april 2017

Den nya utredningen om kvalitet i äldreomsorgen. Fredrik Hjulström berättar om direktiv för översyn av socialtjänstlagen. Helena Henningsson om Öppna Jämförelser. Caroline Olsson om arbetsmiljöfrågor.

Power point från sändningen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Äldrenytt

Äldrenytt, 6 mars 2017
Agneta Ivåker om aktuellt från projektet "sätt ljus på natten". Paulina Terävä från Solna kommun om deras kvalitetsarbete. Maria Gill från SKL om digitalisering. Gunnar Sundqvist, utredare på SKL, om hur Arbetsmiljöverket arbetar och om deras kommande inspektioner. Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen, om lägesrapporten 2017. Helena Henningsson och Maj Rom från SKL.

Äldrenytt, 6 februari 2017 
Premiärsändning där Agneta Ivåker, Greger Bengtsson, Agneta Furén-Thulin, Maj Rom och Helena Henningson medverkade. Information bland annat om Trygg och säker utskrivning, arbetet med rekommendationerna för ökad kvalitet i särskilt boende för äldre samt den nationella kvalitetsplanen.

Vill du vara med?

Anmäl dig gärna till karin.falck@skl.se så får du fortlöpande information om sändningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot