Publicerad: 9 maj 2018

Beredskap för höga temperaturer

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem. Framförallt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme. Inför sommaren vill SKL därför informera om SMHI:s  varningssystem för höga temperaturer.

Varningssystemet har följande varningskriterier:

  • Meddelande om höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26°C tre dagar i följd.
  • Klass 1-varning för höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.
  • Klass 2-varning för höga temperaturer: Klass 1-varning utfärdad och prognos på att perioden med maxtemperatur på minst 30°C kan bli längre än fem dygn och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.

Registrera e-postadress hos SMHI för snabbare information

Meddelande och varning skickas från SMHI till länsstyrelserna, som i sin tur skickar informationen vidare till kommuner och landsting. Eftersom informationen ska gå genom flera led finns dock en risk att det dröjer innan den kommer fram till berörda aktörer inom vård och omsorg.

Det finns därför en möjlighet för kommuner och landsting att registrera funktionsmejladresser hos SMHI. Med funktionsmejl menas en mejladress som inte är knuten till ett personnamn – till exempel socialtjanst@xkommun.se, tib@xkommun.se. Personliga mejladresser kommer inte att kunna registreras.

Så går du till väga

För att registrera funktionsmejl för informations- och varningsmeddelande – skicka ett mejl med den adress som ska registreras till: prenumeration@smhi.se

Under semesterperioden får man räkna med viss handläggningstid i själva registreringen. Det finns även vissa begränsningar i hur många adresser SMHI:s system kan hantera.

Varningar via app

Förutom på www.smhi.se så finns alla prognoser och varningar i SMHI:s app. Appen finns för nedladdning i App Store samt på Google Play.

Nationell vägledning för handlingsplaner

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell vägledning för handlingsplaner inför värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, landsting, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram:

  • Målgruppsanpassade råd
  • Broschyrer
  • Filmer med råd till allmänhet och vård- och omsorgspersonal
  • Webbutbildning för vård- och omsorgspersonal
  • Bildbank med bilder som kan användas i informationsmaterial
  • Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer

Beredskap vid värmebölja, Folkhälsomyndigheten

Exempel på beredskapsplaner

Västerås och Landstinget Västmanland

Västerås stad och Landstinget Västmanland har tagit fram en gemensam handlingsplan för höga temperaturer. De har även tagit fram råd vid värmebölja som riktar sig till kommuninnevånare.

Västerås handlingsplan vid värmebölja (PDF, nytt fönster)

Västerås råd vid värmebölja (PDF, nytt fönster)

Kristianstad

Kristianstads kommun har tagit fram en beredskapsplan för värmebölja.

Beredskap för höga temperaturer, Kristianstad (PDF, nytt fönster)

Skåne

Klimatsamverkan Skåne har tagit fram en beredskapsplan för höga temperaturer. Planen innehåller kunskapsunderlag och checklistor för olika personalkategorier inom vård och omsorg. 

Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot