Publicerad: 30 mars 2016

Envishet och uthållighet i Sävsjö

Grattis Sävsjö, ni är en av de tre kommuner som får mest pengar per invånare 65 år och äldre. Vad har ni gjort?

Per Thörnqvist, kommunchef:

- Sammanfattningsvis, ett uthålligt målinriktat arbete! Vi har omsorgsfullt kartlagt allt vi känt till som kunnat påverka resultatet och har sedan genom eget utvecklingsarbete, kundenkäter, dialog med andra kommuner, deltagande i kurser och konferenser samt genom studier av relevant forskning på området försökt lägga pussel och infoga de olika delarna i berörd personals vardag. Och sedan varit uthålliga och envisa!

Hur tänker du att pengarna ska användas?

- Prestationspengarna utbetalas som bekant centralt men vi har förstått kommunstyrelsens vilja att återbörda pengarna till äldreomsorgen för fortsatt utvecklingsarbete och för fortsatt god kvalitetssäkring av vården till de mest sjuka äldre.

Det här vill vi göra:

  • Fortsatt utvecklingsarbete i de olika kvalitetsregistren och använda detta resultat till fortsatt utveckling och förbättringsarbete för att ytterligare höja kvalitén på vården till de äldre.
  • Fortsätta utveckla teamarbete med hemteam för att ge våra äldre den bästa vården. Utöka registrering i Senior Alert med att erbjuda äldre personer riskbedömningar i hemtjänst och hemsjukvård.
  • Kompetensutveckling för våra medarbetare i personcentrerad omvårdnad och i hur man kan förebygga fall.
  • Ordna lärcaféer med olika teman. I länet kommer vi ha ett fördjupat läkemedelsprojekt i samverkan med landstinget.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot