Publicerad: 23 januari 2015

God nyhet för landets kommuner kring demensföreskrifter

Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggs och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015.

Socialstyrelsen kommer att fatta beslut 27 januari 2015 om att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Bedömning görs också att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.

Ett eventuellt beslut om nya föreskrifter behöver regeringens godkännande.

Föreskrifterna om bemanning för personer med demenssjukdom utgår, Socialstyrelsen

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot