Publicerad: 23 januari 2015

God nyhet för landets kommuner kring demensföreskrifter

Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggs och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015.

Socialstyrelsen kommer att fatta beslut 27 januari 2015 om att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Bedömning görs också att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.

Ett eventuellt beslut om nya föreskrifter behöver regeringens godkännande.

Föreskrifterna om bemanning för personer med demenssjukdom utgår, Socialstyrelsen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot