Publicerad: 11 oktober 2018

Avgifter inom äldreomsorgen

Bestämmelser om avgifter i socialtjänstlagen.

 Avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap, §§ 3-9.

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialstyrelsen har information på sin webbplats om avgifter, frågor och svar samt rådgivning i juridiska frågor. Där finns också uppgifter för beräkning av avgifter för äldre och funktionshinderomsorgen för 2019.

Avgifter i äldre- och handikappomsorg, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot