Publicerad: 4 maj 2018

Fråga och svar

Kundnöjdhet

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra.

  • 9 av 10 äldre är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten
  • 9 av 10 äldre med hemtjänst har förtroende för alla eller flertalet i personalen
  • Nästan 9 av 10 äldre känner sig trygga i särskilt boende
  • 7 av 10 äldre i särskilt boende upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.

Även om de flesta är nöjda, visar siffrorna också att många känner sig ensamma: Två av tre äldre som bor i särskilt boende uppger att de ibland känner sig ensamma. Bland äldre med hemtjänst känner sig drygt hälften ensamma ibland. Fyra av tio gör det då och då.

Socialstyrelsens undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot