Publicerad: 4 maj 2018

Fråga och svar

Resultat

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende. Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" visar på stabila resultat över åren, men det finns en variation mellan kommunerna, och det finns också vissa skillnader mellan män och kvinnor.

Antalet äldre över 65 år som drabbas av frakturer på lår och höft fortsätter att minska. Men det var nästan dubbelt så många kvinnor som drabbades av fraktur på lår och höft, jämfört med män.

De senaste åren har läkemedelsbehandlingen till äldre, liksom vården i livets slut förbättrats. Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre minskar och allt fler äldre som får vård i livets slut erbjuds smärtskattning.

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) står sig svensk vård och omsorg mycket väl i jämförelse med övriga OECD-länders. Sverige framstår som en förebild för de flesta andra OECD-länder. Liksom övriga OECD-länder, står dock även Sverige inför stora utmaningar på grund av ändrad demografi. Det mest angelägna för Sverige är att förbättra koordinationen mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård. Även skillnaderna mellan olika kommuner måste analyseras närmare.

Källa: OECD, ”Health Care Quality Review of Sweden”, 2013

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot