Publicerad: 3 mars 2017

Kvalitet och utveckling för äldre

Vad som är god kvalitet i vård och omsorg förändras ständigt i takt med att kunskap, behandlingar, teknik och tjänster utvecklas och förbättras.

SKL erbjuder medlemsstöd genom att:

  • visa på möjliga vägar till förbättring
  • erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte
  • samordna uppföljning och ge möjlighet att jämföra resultat över tid och med andra.

En kvalitativ uppföljning av problemområden för sjuka äldres situation, Bättre liv för sjuka äldre, 2013

Viktigt när jag blir gammal

Ingeborg berättar hur hon vill ha det när hon blir gammal.

Margaretas väg genom vården

Margareta berättar om sitt liv med många kontakter och besök i vård och omsorg. Nya arbetssätt behövs för att bättre möta äldres behov och förväntningar.

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot