Publicerad: 7 augusti 2017

Psykisk hälsa, äldre

I vården och omsorgen av äldre med omfattande behov är det viktigt att se hela människan. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot