Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Varför är bara nattperspektivet i fokus?

Rekommendationen har valt att fokusera på natten, eftersom det är den del av dygnet som är mer sårbar vad avser bemanningstäthet.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot