Publicerad: 26 juni 2017

Sammanhållen vård, omsorg för äldre

När sjuka äldre med små marginaler har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt måste personal från äldreomsorg, vårdcentraler och sjukhus kunna samspela så att det sammanlagda resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv.

Trygg hemgång

SKL har tagit fram en skrift för att ge stöd till kommuner som vill påbörja arbetet med att vidareutveckla arbetet med Trygg hemgång.

Skift: Trygg hemgång

Exempel på samspel mellan vårdgivare

Här ges några exempel på samspel mellan olika vårdgivare kring omsorg för äldre.

Trygg hemgång i Ronneby

De ömsesidigt (för både kommun och landsting) relativt stora resursvinsterna som har identifierats i denna utvärdering borde utgöra goda incitament för att etablera och sprida tjänstekonceptet vidare. Trygg hemgång levererar också en trygghet gentemot såväl patienter/brukare som personalen utan att kosta extra.

Trygg hemgång i Ronneby (PDF, nytt fönster)

Närvården i Västra Skaraborg

En annan viktig slutsats från analysarbetet är formerna för förmedling av vård- och omsorgsinsatserna och att dessa är så väl anpassade till målgruppen som möjligt. Om överensstämmelsen mellan behov och förmedlingsform för insatserna matchar väl, uppnås de allra bästa förhållandena för resurseffektivitet i kombination med kvalitet och nytta för patienten eller brukaren.

Närvården i västra Skaraborg (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot