Publicerad: 11 oktober 2018

Sammanhållen vård och omsorg för äldre

När personer har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt ställs stora krav på koordinering, kontinuitet och prioritering för att vården ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull.

SKL arbetar sedan många år för att stödja kommuner och landsting i att hitta och införa nya arbetssätt.

Att utgå från personens behov och önskemål vid planering av insatser liksom att involvera patienten/brukaren och närstående i arbetet är kända framgångsfaktorer. Teamarbete är också viktigt och leder till högre kvalitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    ProjektchefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot