Publicerad: 11 oktober 2018

Samverkan vid utskrivning från sjukhus

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Den ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  • Syftet med lagen är en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg
  • Befintliga bestämmelser i HSL och SOL om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas
  • Landstingets öppna vård ska bli en dirigent för samverkan och säkra den fortsatta vården utanför sjukhuset

Fast vårdkontakt

Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och patientlagen (2014:821) ska en fast vårdkontakt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Fast vårdkontakt - När, var hur? Socialstyrelsen

Samordnad individuell plan, SIP

När personer har behov av insatser från flera vårdgivare samtidigt kan det finnas behov av samordning. Bestämmelser finns i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Samordnad individuell plan, SIP

Frågor och svar om SIP

Uppföljning

Resultat för utskrivningsklara patienter på sjukhus uppdateras månadsvis och redovisas öppet på Väntetider i Vården.

Utskrivningsklara patienter på sjukhus, Väntetider i vården

Jan Olov Strandell har på uppdrag av SKL sammanställt indikatorer för sammanhållen vård i en vägledning.

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg (PDF, öppnas i nytt fönster)

Verktyget Webbkollen kan användas för att få patientens bild av hur systemet fungerar.

Webbkollen, uppföljning trygghet i hemmet för äldre

Trygg hemgång

SKL har tagit fram en skrift för att ge stöd till kommuner som vill påbörja arbetet med att vidareutveckla arbetet med Trygg hemgång.

Skiften Trygg hemgång

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    ProjektchefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot