Publicerad: 8 februari 2018

SIP för äldre

SKL har i samarbete med en rad organisationer tagit fram en instruktion för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot