Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 3:19

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Program/innehåll

Karin Falck programleder.

Karin Flyckt från Socialstyrelsen berättar om lägesrapporten för funktionshinder.

Carina Ahlstedt intervjuas om en studie om sjuksköterskors arbetsmiljö.

Ingrid Ström berättar om intentionen bakom lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Pia Dahlqvist, inspektör från IVO berättar vad man gör för att underlätta Lex Sarah anmälningar från kommunerna.

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot