Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 5:19

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Program/innehåll

Välkomna!

Karin Falck, moderator

Hemsjukvård i utveckling

Maj Rom, projektledare SKL

Reglering undersköterska och PROGNOS

Helena Henningsson, handläggare SKL

Fler vägar in, breddad rekrytering

Madelene Wennberg, projektledare SKL

Bildstöd diabetes typ 2

Anna Thomsson, handläggare SKL

Effektiv äldreomsorg

Jonathan Fransson, ekonom SKL och Peder Lindskog, Inrikta

Organisatoriska mellanrum inom omsorgen

Mats Tyrstrup, docent och forskare vid Stiftelsen Leading Health Care och Center for Advanced Studies in Leader­ship.

Avslut

Karin Falck, moderator

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot