Publicerad: 29 januari 2019

Barn och unga inom socialtjänsten

Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKL ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer.

Startsidan på skl.se

I 2018-års jämförelser finns nya indikatorer om placerade barns utbildning och hälsa.

barn och unga - ensamkommande

SKL arbetar för att kommuner och regioner ska få rätt förutsättningar för ett bra mottagande.

Startsidan på skl.se

SKL:s information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta.

barn och unga - ensamkommande

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden som förordnar god man för ensamkommande barn.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare
  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot