Publicerad: 1 oktober 2019

Barn och unga inom socialtjänsten

Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKL ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer.

God man i samtal med ung man.

Öppna jämförelser 2019. Nytt för årets rapport är att det finns resultat om brukarnas inflytande.

God man i samtal med ung man.

SKL arbetar för att kommuner och regioner ska få rätt förutsättningar för ett bra mottagande.

SKL:s information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta.

Ungdomar står i grupp.

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden som förordnar god man för ensamkommande barn.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare
  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot