Publicerad: 24 augusti 2017

Statliga kompetenssatsningar inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har mellan 2013-2016 gjort en särskild kompetenssatsning till kommunerna inom den sociala barn- och ungdomsvården, för att stärka den lokala kompetensutvecklingen.

Kompetenssatsningen

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att fördela medlen och totalt fördelades 57 miljoner kronor per år 2013 - 2015, medan 24 miljoner kronor fördelas för 2016, som är det sista året i kompetenssatsningen

Socialstyrelsens redovisning av hur medlen användes år 2013 visade att en liten andel av de genomförda utbildningsinsatserna hade anordnats av universitet eller högskola och att korta utbildningar på 1-2 dagar var överrepresenterade.

SKL välkomnar därför att viss del av medlen från år 2014 får användas för kringkostnader som administration, samordning, vikarier, litteratur eller resor i samband med uppdrags- eller övriga utbildningar. Det har gjort det möjligt för kommuner att gå samman länsvis och upphandla längre utbildningar.

Socialstyrelsens kompetenssatsning

Bemanningssatsningen

Regeringen gör under perioden 2016-2019 en stimulans­satsning riktat till kommunerna för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården,

Satsningen avser socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet och medlen ska användas för rekrytering av personal och för ändamålet avsätts 210 miljoner kronor årligen. Socialstyrelsen som haft i uppdrag att utforma satsningen har föreslagit att medlen får användas till att anställa socialsekreterare och för att inrätta särskilda tjänster för erfarna handläggare, rekrytera arbetsledare eller administrativ personal i syfte att frigöra tid för såväl handläggarna som arbetsledarna i arbetet med myndighetsutövning.

Rapport bemanningssatsningen slutversion (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1 Beskrivning av fördelningsnyckeln (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2 Fördelningsram (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot