Publicerad: 3 december 2018

Barns brukarmedverkan för utveckling av verksamheten

Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals. Deras synpunkter kan ge underlag till att utveckla verksamheten. Brukarmedverkan är också en viktig hörnsten i utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Inom det regionala utvecklingsarbetet i den sociala barn- och ungdomsvården (BoU-satsningen) är utveckling av barn och ungas brukarmedverkan en prioriterad fråga.

Det pågår flera utvecklingsarbeten i länen, men arbetssätten utvärderas och implementeras sällan. Barn och ungas möjlighet att komma till tals införlivas därmed i alltför låg utsträckning i socialtjänstens verksamheter. Utvecklingsarbetet fokuserar därför på stöd att implementera.

SKL:s roll

Under 2018 är barn och ungas brukarmedverkan en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet för barn och unga. SKL ger stöd till länen i detta arbete sker genom de regionala utvecklingsledarna.

Redovisning av länens arbete, lägesrapport 2017 (PDF, nytt fönster)

Vad pågår i länen/regionerna?

Kontakta utvecklingsledaren i det län/den region som du är intresserad av för att få veta mer om deras arbete med att utveckla barns brukarmedverkan.

Kontaktuppgifter till regionala utvecklingsledare

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot